Derde Klaagzang-album van Paul Teng in november

23 september 2023 Vooruitblikken

In november 2022 verscheen van de door Jean Dufaux geschreven fantasyreeks De Klaagzang van de Verloren Gewesten het tweede album van de cyclus De Sudenna's die wordt getekend door Paul Teng. In april 2023 volgde eindelijk deel 3 van Béatrice Tilliers cyclus De Heksen. We vallen eerstvolgend niet zonder nieuwe albums en Tillier kan weer gerust haar beurt afstaan, want eind oktober wordt deel 3 van Tengs cyclus verwacht in het Frans. De vertaling is voor 22 november. We openen dit artikel met de Franstalige cover. Verder hieronder staan coverontwerpen. 

De inhoud: "Wordt het kwaad het best belichaamd in de afschuwelijke ogen van de Niddhog, in het dappere hart van Sioban, koningin van de Sudenna, of in de engelachtige gelaatstrekken van de prachtige Aylissa? Vaak kiest het monster onverwachte wegen en nestelt het zich in de meest onschuldige geesten. Sioban, de vooruitziende krijger, begrijpt dit. Elke dag raakt haar nicht Aylissa een beetje meer verstrikt in verraderlijke wreedheid en dorst naar macht. De jonge vrouw wedijvert met vindingrijkheid en machtsmisbruik om haar doel te bereiken. Ze gaat zelfs zo ver dat ze de fitchell gebruikt, een voorouderlijk wapen dat door de heksen zelf is gemaakt en dat zijn slachtoffers met geweld doorklieft voordat het in het niets verdwijnt. Hoewel Aylissa geweld gebruikt, aarzelt ze niet om haar prooi op subtielere en kwaadaardigere manieren aan te vallen. Sioban is al snel getuige van de ondergang van haar trouwe Seamus, die wegzinkt in een hallucinante waanzin waaruit hij niet lijkt te kunnen ontsnappen. Kan de koningin van Sudenna het verdragen om haar vriend gelyncht en... ter dood gebracht te zien worden? Meer dan ooit zal de heldin van de Klaagzang van de Verloren Gewesten het hoofd moeten bieden aan haar demonen, zowel extern als intern, maar ook aan de tekenen van liefde, onlosmakelijk verbonden met haar zoektocht in dit land van legendes en macht."