De miljoenen van Hergé

6 mei 2022 Algemeen

Volgens de Zwitserse website Swissinfo wil Nick Rodwell twee advocaten ontslaan. De reden: ontevredenheid over het beheer van een trustfonds op de Kaaimaneilanden, een belastingparadijs. De inzet: ettelijke miljoenen euro's.

In 1993 huwde Fanny Vlamynck, de weduwe van Hergé die in 1983 overleed, met de Britse zakenman Rodwell, die sindsdien met ijzeren hand de nalatenschap van Hergé en de rechten op diens werk beheert. Het jaar voordat ze hertrouwde liet ze een trust op haar naam oprichten. Volgens het Britse recht is een trust een juridische structuur die het eigendom over een goed (of in dit geval rechten) bezit, maar niet wordt beheerd door de begunstigden van dat trustfonds. Het vergroot de zekerheid bij successie, want geen enkele erfgenaam kan het overwicht krijgen op het betreffende fortuin. In dit specifieke geval wil Rodwell het beheer door elkaar halen. Momenteel ligt dat in handen van de Zwitserse advocaten Bernard Lachenal en Claude Brechbühl en die zijn door Rodwell aangeklaagd. Dat ontdekten journalisten van het in media gespecialiseerde Gotham City. Rodwell vindt dat de twee bejaarde advocaten op pensioen moeten gaan. In een recent interview gaf Rodwell te kennen dat een van de advocaten vooral voor zichzelf werkt.

Fanny Vlamynck lijdt aan Alzheimer en kan geen beslissingen meer nemen, aldus Rodwell. Mocht hij morgen sterven, is er chaos, temeer omdat het echtpaar zelf geen kinderen heeft. Momenteel probeert hij die precaire situatie om te keren en de structuur van dertig jaar geleden te herzien om de nalatenschap van Hergé veilig te stellen en in feite om zelf aan het geld te kunnen.

Gotham City probeerde Rodwell evenwel aan de tand te voelen of het fortuin wel is aangegeven aan de fiscale autoriteiten. Daarop kwam geen antwoord. Ook de trustbeheerders op de Kaaimaneilanden, vertegenwoordigd door Nelsons Attorneys at Law Ltd., gaven geen antwoord op vragen. De precieze omvang van de trust is onbekend. Rodwell verklaarde wel dat hij een boek voorbereidt, met de titel Trust by verify, un conflit d'intérêts, dat begin 2023 zou moeten verschijnen. In het zakenblad Bilan kondigde hij het aan als "een klein Hiroshima-effect, vooral in Genève".

Het echtpaar Rodwell-Vlamynck woont momenteel in het Zwitserse Chésières. Volgens de Belgische krant La Libre Belgique was deze verhuis ingegeven door de Belgische fiscus, "die enorme successierechten vorderde". Het patrimonium van het koppel is geschat op een kleine 200 miljoen euro.