Terug naar overzicht

Casterman en Glénat in februari en maart 2022

24 november 2021 Vooruitblik

We groeperen de albums van Casterman en Glénat in dit overzicht van te verschijnen strips omdat vertalingen van beide uitgeverijen door de groep Standaard Uitgeverij gebeuren. Ze zijn eigenlijk de buitenbeentjes van de groep omdat ze in het Frans tot andere groepen behoren dan Média-Participations, waarvan onder meer Dargaud, Dupuis en Le Lombard een onderdeel vormen. Meer details per titel vind je in de rubriek Te verschijnen. We hebben nog niet alle covers.

Tristan 19 (februari)

Bij Casterman is slechts één titel te verwachten. Jean Pleyers, de oorspronkelijke tekenaar van Tristan, is weer aan de beurt om een album te tekenen. Dat doet hij op scenario van Néjib die eerder deel 17 schreef, eveneens voor Pleyers.

"Is de Maagd van Orléans erin geslaagd aan de Engelse brandstapel te ontsnappen? Terwijl hij een bende rovers verslaat die op zijn land rondzwerven, wordt Gilles de Rais verrast. Hun leider blijkt niemand minder dan Jeanne te zijn, de Maagd van Orléans... Hij besluit haar mee terug te nemen naar Tiffauges en haar onder de hoede van Tristan te stellen. Weer tot zichzelf gekomen, legt de jonge vrouw het doel van haar bezoek uit en vraagt Gilles het perkament te vernietigen dat hij na haar ‘dood’ heeft teruggevonden. Als het kasteel wordt aangevallen door de geduchte Rodrigue de Villandrando, vertrouwt Gilles de jonge vrouw en het perkament toe aan Tristan en maant hen aan te vluchten..."

Blackbeard 2 (februari)

"De dood van een mythe. In de eerste decennia van de achttiende eeuw reisde de romanschrijver Daniel Defoe van gevangenis naar gevangenis om te praten met criminele zeelieden. In zijn ogen waren zij een onschatbare bron van informatie. Bovendien gebruikte de beruchte Engelse schrijver zijn connecties ook om, indien nodig, wantoestanden aan de kaak te stellen. En dat in tijden waarin het gerecht maar al te vaak een haastig oordeel velde en onschuldigen zonder aarzelen naar het schavot werden geleid. Dat schijnt ook het geval te zijn in de maand december van het jaar 1721. In de vochtigheid van de Londense gevangenissen van Marshalsea, schreeuwt een man zijn onschuld uit. Hij beweert dat hij wel degelijk omging met de beruchte Edward Teach, beter bekend als Blackbeard, maar dat hun relatie niet was zoals men denkt. Hij was het slachtoffer en geen medeplichtige van een van de meest angstaanjagende piraten uit de geschiedenis. Maar vertelt hij de waarheid?

Jean-Yves Delitte brengt met zijn nieuwe reeks Blackbeard een subliem geïllustreerd tweeluik. Respect en passie voor de zeven zeeën zijn de kenmerken van dit tweedelige maritieme epos waarin geschiedenis en mythe samenkomen."

De Grote Zeeslagen 15 (februari)

Dit volledig door Jean-Yves Delitte gemaakte album verscheen in 2020 in het Frans. In die taal zijn inmiddels zeventien albums verschenen. met deze vertaling van de zeeslag bij Gondelour haalt Glénatweer een album in.

"Dit is het verhaal van de baljuw van Suffren. Pierre André de Suffren was een van die zeelieden die pas laat in hun leven roem en erkenning verwierven. Toch kon de man er op zeer jonge leeftijd prat op gaan alles te weten over de zee en de kunst van het oorlogvoeren. Maar zwaarlijvig, onverzorgd, wispelturig en onaangenaam openhartig, wist Pierre André de Suffren zich niet te doen gelden in een tijd waarin men hoffelijk en overmaats vleiend moest zijn. Het was dankzij de Onafhankelijkheidsoorlog in de Verenigde Staten dat de onstuimige marineofficier eindelijk zijn talenten kon tonen. Terwijl de confrontaties in Amerika al sinds 1775 aan de gang waren, besloot Lodewijk XVI de Engelse zaken in Oost-Indië op de spits te drijven. Hij wist dat een oorlog niet zonder geld kan worden gevoerd en de handel met Indië vulde de Engelse schatkist. In maart 1781 vertrok Suffren naar de Indische Oceaan en hij zou elke gelegenheid aangrijpen om eindelijk het pad naar de glorie te bewandelen."

De Geheime Driehoek: Rectificando 1 (februari)

Nieuwe spin-off van De Geheime Driehoek na de eerdere spin-offs I.N.R.I.De Wachters van het BloedHertz en Lacrima Christi. Tekenaar Denis Falque, covertekenaar André Juillard en scenarist Didier Convard zijn het vaste team geworden van de spin-offs.

"Jean Nomane, de Rechtzetter, is terug. In het privépark van een groot herenhuis wordt midden in de nacht een undercoverjournalist in elkaar geslagen en vervolgens met een knuppel afgemaakt. De moord lijkt op een ongeluk, maar sommige mensen laten zich niet misleiden... De journalist probeerde uit het gebouw te ontsnappen na zijn infiltratie in ‘La Fratrie’, een sekte van fundamentalistische christenen die van het grote landgoed hun hoofdkwartier hebben gemaakt. Het Triumviraat had de journalist zijn opdracht gegeven en hoewel het onderzoek niets opleverde, staat nu één ding vast: La Fratrie zal er alles aan doen om haar plannen te verbergen... De zaak wordt steeds verontrustender. Nu er ook nog een lijk bij komt, moet het team van Jean Nomane, de Rechtzetter, tussenbeide komen. Waarom werd de journalist vermoord? Wat had hij ontdekt dat zo belastend was? Afhankelijk van de antwoorden die hij krijgt, zal de Rechtzetter al dan niet doden... "

Immortals Fenyx Rising 2 (maart)

"In het dodenrijk zal ze uit haar as herrijzen. Aan de poorten van Hades’ koninkrijk staat Fenyx op het punt het hol van de dood binnen te gaan; het land der schaduwen waaruit niemand terugkeert... Zij heeft Niobe beloofd haar zoon bij haar terug te brengen en het lot te herstellen dat Tantalus, haar krankzinnige vader, haar heeft opgelegd. Fenyx is van plan zich aan haar belofte te houden, maar maakt zich geen illusies: er zullen vele gevaren zijn. Zij weet dat zij Cerberus zal moeten trotseren en Charon voor de gek houden... Zij weet dat de hele Onderwereld haar zal willen verdrijven, omdat een levende ziel hier niet welkom is. Want het leven brengt hoop met zich mee en alle doden zullen Fenyx vragen hen te helpen te ontsnappen uit deze helse en eeuwige brandhaard.

Voor liefhebbers van legendarische uitdagingen en confrontaties. Duik in het hart van de Griekse mythologie met de odyssee van Fenyx! Dit op zichzelf staande tweeluik speelt zich af in het universum van het videospel Immortals Fenyx Rising, waaraan het ook zijn epische karakter en zijn dosis actie en avontuur ontleent."

Watch Dogs Legion 2 (maart)

"Guns of Kennington! De DedSec-organisatie werd ernstig in gevaar gebracht door de dodelijke aanval op de raveparty. De groep heeft echter haar laatste woord nog niet gezegd, integendeel! Haar leden zijn de daders van de aanslag al op het spoor. Het is de hoogste tijd om in te grijpen: het vluchtelingenkamp Kennington wordt geteisterd door mensenhandelaars en het aantal slachtoffers neemt elke dag toe. DedSec zal de verantwoordelijken voor al die verwoeste levens laten boeten.

Duik in het cyberpunk- en dystopische universum van Ubisofts kassucces: Watch Dogs Legion! In dit avontuur, dat ook los van het spel kan gelezen worden, schrijven Sylvain Runberg en Gabriel Germain een plot dat anticipatie, actie en politieke metaforen mengt. Het verhaal speelt zich af in een angstaanjagend (en toch zo geloofwaardig) Londen. Het houdt het midden tussen V for VendettaBlade Runner en Black Mirror."

Terug naar overzicht