De Wereld van Sofie 1: De Filosofie, van Socrates tot Galileï

Tekenaar(s)
Nicoby
Scenarist(en)
Vincent Zabus
Uitgeverij
Scratch Books
Verschijningsdatum

Wijze levenslessen

Sofie Amundsen is een opgroeiende adolescent die alleen met haar moeder op het platteland in Noorwegen woont. Haar vader is gestorven toen ze nog maar 6 jaar was. Ze begint hoger onderwijs en is ondertussen ook actief in bewegingen die strijden tegen de klimaatopwarming en voor gelijke rechten voor man en vrouw. Op een bepaald ogenblik ontvangt ze briefjes van een onbekende afzender die haar vragen stelt over wie we zijn, waarom we leven, waar de wereld vandaan komt en dergelijke meer. Deze algemene levensvragen wekken haar nieuwsgierigheid en ze begint een zoektocht naar een antwoord op die vragen en naar de zin van het leven. In een volgende omslag van de anonieme afzender zit een eerste deel van een cursus die haar leert te filosoferen over die vragen. De cursus behandelt verder de mythische verhalen die in vroegere tijden allerlei natuurlijke verschijnselen een goddelijke oorsprong gaven, zoals bijvoorbeeld Thor als de god van de donder. Vervolgens wordt het bestaan van zovele goden met hun quasi menselijke fouten in twijfel getrokken en ontstaat voor het eerst een nieuwe manier om over alle verschijnselen in de wereld na te denken: de filosofie. We zijn dan ongeveer 500 jaar voor Christus in Griekenland met de eerste natuurfilosofen. Sofie blijft afleveringen van de cursus ontvangen en wordt als het ware ook telkens gekatapulteerd in de leefwereld van Socrates, Plato, Aristoteles en het hellenisme. Ze wil echter toch de ware identiteit van de anonieme afzender achterhalen en slaagt erin hem te ontmoeten. Het is een zekere Alberto, een geestelijke, die haar verder zal rondleiden in de twee grote cultuurstromen die de wereld verdelen — de Indo-Europese en de Semitische cultuur — om daarna terecht te komen in de renaissance en de barok. De latere perioden zijn voor een volgend deel.

Zoals we het hier neerschrijven, lijkt het allemaal droge materie. Niets is echter minder waar! Het is een bijzonder interessant onderwerp dat op een luchtige en speelse manier wordt gebracht door hoofdpersonage Sofie telkens echt binnen te loodsen in die verschillende periode, haar te laten converseren met de filosofen uit die tijd en daarbij zelfs actuele opmerkingen en vragen te laten voorleggen. Ze neemt ook geregeld het hedendaags leven terug op waarin ze dan van gedachten wisselt met een medestudente en met haar moeder, met in het achterhoofd de ondertussen opgedane filosofische beschouwingen. Je wordt als lezer meegesleept in die denkoefeningen.

De Wereld van Sofie is gebaseerd op het gelijknamige boek (1991) van de Noorse filosooof Jostein Gaarder en tot het huidig scenario verwerkt door Vincent Zabus. Het concept doet denken aan de albums Sapiens, waarin David Vandermeulen en Daniel Casanave de geschiedenis van de mensheid volgens Yuval Harari in een beeldverhaal brengen. 

In dit album is de tekenaar Nicoby, voluit Nicolas Bidet, met inkleuring door Philippe Ory. Nicoby hanteert een leuke, eenvoudige tekenstijl met fijne omlijning die globaal doet denken aan Pascal Rabaté (De Feestwinkel). Alvast een erg geslaagd eerste deel dat in mensentaal de opeenvolgende filosofische strekkingen uitlegt van Socrates tot Galileo Galilei. Wordt vervolgd.

JAN GOFFIN

Reeks
De Wereld van Sofie
Gebaseerd op
de roman van Jostein Gaarder
Pagina's
264
Uitvoering
Hardcover
Genre(s)
avontuur
drama
geschiedenis
Extra
deel 1 van tweeluik
Prijs
€ 24,95