Zij Schreven Geschiedenis 19: Ramses II

Tekenaar(s)
Michael Malatini
Scenarist(en)
Wyctor
Juan-Carlos Moreno Garcia
Uitgeverij
Daedalus
Verschijningsdatum

Make Egypt great again

Ooit had ik de eer en het genoegen om de mummie van Ramses II recht in de gesloten ogen te kunnen kijken tijdens een bezoek aan een museum in Caïro. Zelfs meer dan drieduizend jaar na zijn dood straalde het lichaam een serene suprematie uit, bewust of onbewust gecreëerd door de priesters die de mummificatie in goede banen hebben geleid. Ramses II was dan ook niet de eerste de beste. Zo zou hij de gezegende leeftijd van negentig jaar bereikt hebben en zat hij meer dan zestig jaar op de Egyptische troon. Door zijn imposante lengte en rood haar moet hij voor vele onderdanen nogal intimiderend overgekomen zijn.

Dat de man een prominente plaats verdient, in deze Zij Schreven Geschiedenis staat dan ook buiten kijf. Niet alleen loodste hij Egypte door een woelige periode met veel conflicten, de ijdeltuit liet ook geen kans voorbijgaan om zijn erfenis veilig te stellen door indrukwekkende klassieke bouwwerken als het Ramesseum en Aboe Simbel op te richten. In deze strip ligt de focus grotendeels op de Slag bij Kadesh, waarbij de farao een groot Hettitisch leger het hoofd moest bieden en met meer geluk dan wijsheid wist te ontsnappen. Dat de kronieken hem niettemin als grote overwinnaar aanduidden, wijst erop dat fake news niet alleen voorbehouden is aan de Trumps van deze wereld.

Scenarist Wyctor dient zich in dit album te beperken tot een aantal highlights uit het boeiende leven van deze grote farao en de historische keuzes die hij maakt zijn zeker te verantwoorden. Sommige levensfases worden jammer genoeg net iets te snel afgeraffeld, zodat een extra album misschien wel voor wat meer diepgang had kunnen zorgen. Michael Malatini verzorgde de tekeningen en zijn bijdrage is verdienstelijk, weliswaar zonder echt te beklijven. Deze reeks blijft in elk geval boeiend genoeg om op een laagdrempelige manier kennis te maken met enkele groten der aarde. In een tijd waar hap-slik-weg info primeert op doorwrochte lange achtergrondartikelen, bewandelt Zij Schreven Geschiedenis nog steeds een interessante gulden middenweg.

KOEN DRIESSENS

Reeks
Zij Schreven Geschiedenis
Deel
19
Pagina's
56
Uitvoering
Softcover en hardcover
Genre(s)
biografie
geschiedenis
Extra
compleet verhaal met dossier
Prijs
softcover
€ 9,95
hardcover
€ 21,95