Pakket De Ravottersclub met onuitgegeven verhalen

9 februari 2024 Vooruitblikken

Tussen 1958 en 1979 tekende Tibet de jeugdreeks De Ravottersclub voor Ons Volkske met een selectieve herpublicatie in het weekblad Kuifje. Van de zesentwintig avonturen verschenen er slechts tien in album bij Le Lombard en Arcadia. Een groot deel werd illegaal in album uitgegeven. Drie niet eerder (officieel) in album uitgegeven verhalen geeft BD Must eind februari uit als een pakket van drie albums van elk 32 pagina's in zwart-wit in een oplage van 299 genummerde exemplaren. De verkoopprijs bedraagt 59 euro.

Operatie Kaas liep in 1960 in Ons Volkske. De Lustige Blokkers en Koningen Ad Interim dateren van respectievelijk 1962 en 1970.