Fred Dewilde (58) overleden

7 mei 2024 Overlijdens

Op 13 november 2015 overleefde de Franse tekenaar Fred Dewilde (een schuilnaam) de dodelijke terroristische aanslag in het Parijse theater Bataclan, waar toen net een metalconcert plaatsvond. Daar maakte hij enkele strips over. Afgelopen zondag 5 mei ging hij over tot zelfdoding. Hij kon niet langer leven met de trauma's. Hij was geboren in 1966.

Dewilde was erg begaan met het lot van de overlevenden en engageerde zich voor de vereniging Life for Paris, die vandaag het bericht over zijn dood uitbracht. Hij gaf lezingen in scholen en deelde zijn ervaringen.

In 2016 schreef en tekende hij die ervaringen van zich af in Mon Bataclan, waarin hij minutieus de hele aanslag en de nasleep daarvan beschreef. Hij lag kort na de aanslag languit op de grond, badend in het bloed van neergeschoten concertbezoekers. Naast hem lag een jonge vrouw die gewond was aan haar been. Dewilde sprak haar moed in terwijl hun handen in elkaar verstrengeld waren. Zo bleven ze vier uur lang liggen. De moordenaars, die hij in zijn strip als skeletten afbeeldde, passeerden hem tot op 15 centimeter van zijn gezicht. In de maanden na de aanslag moest hij zijn leven terug opbouwen en begon hij opnieuw te werken als tekenaar, gespecialiseerd in medische illustraties, eenmaal hij officieel was erkend als slachtoffer. Hij bleef de indruk hebben dat hij nog steeds een gevangene was in de Bataclan. Gesprekken met zijn vrienden, die eveneens de aanslag hadden overleefd, en zijn familie komen aan bod in de strip, evenals de fobieën die hij ontwikkelde. Verder getuigde hij in Mon Bataclan over zijn band met de politie, rechtbanken en zijn psychiater. Hij koos voor een schuilnaam omdat hij zijn strips publiceerde terwijl het onderzoek en de daarna volgende rechtszaken nog liepen. Hij wilde niet opnieuw een slachtoffer worden.

Na de aanslagen in Nice publiceerde hij in 2016 La Morsure, waarin hij onder meer het belang van zich verzetten tegen haat benadrukte. In dat album behandelde hij zijn post-traumatische schok. In 2021 volgde de strip Conversation avec ma Mort, waarin hij opnieuw vertelde over wat hem was overkomen. In 2022 publiceerde Dewilde het boek La Mort Émoi, waarin teksten en illustraties elkaar afwisselen. Geen van zijn strips raakten vertaald in het Nederlands. In 2019 werkte hij met Franck Coste het muzikale theaterstuk Panser ma Vie uit waarmee hij een pagina probeerde om te slaan. Niettemin leefde hij daarna nog steeds verder met wat hij "het monster" noemde.

De aanslag op de Bataclan was een van de zes aanslagen die in de avond en nacht van vrijdag 13 november 2015 plaatsvonden. Bij die aanslagen vielen 129 doden en meer dan 350 gewonden. Nog een andere overlevende stapte enkel jaren later uit het leven. Een van de acht terroristen was Salah Abdeslam, die is gevlucht en later betrokken raakte bij de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. In 2019 kloeg Dewilde in een interview al over een gebrek aan psychologische hulp in de maatschappij. "We zullen de komende jaren een volksgezondheidsprobleem het hoofd moeten bieden", zei hij ook nog.

Life for Paris tekent in hun in memoriam het volgende op: "Wij, zijn familie, zijn geschokt en verslagen door het geweld waarmee dit sluwe gif dat door de terroristen van 13 november 2015 werd verspreid hem na meer dan negen jaar verzet meedogenloos trof. Ze hebben hem een tweede keer gedood, zonder een tweede kans op 'overleven'."

Fred Dewilde laat drie kinderen na.