De Eindeloze Wereld

Tekenaar(s)
Christophe Blain
Scenarist(en)
Jean-Marc Jancovi
Christophe Blain
Uitgeverij
Concerto Books
Verschijningsdatum

Onverwijld handelen tegen de klimaatopwarming

Het is augustus 2018 en er heerst een hittegolf in Parijs. De hittegolf wordt in verband gebracht met de opwarming van het klimaat en volgens klimatologen kan de temperatuur rond 2050 wel oplopen tot 50°C. Het zet Christophe Blain aan het piekeren, hij kan het probleem van opwarming niet meer uit zijn hoofd zetten en besluit er een album over te maken. Voor een verdere toelichting en uitdieping van het fenomeen neemt hij contact met de bekende Franse professor en klimaatdeskundige Jean-Marc Jancovici en ze vinden elkaar om samen te werken aan een boek hierover.

Tijdens het gesprek tussen Christophe en Jean-Marc komen aan de hand van de uiteenzettingen door deze laaste alle elementen van de huidige klimaatopwarming aan bod. Hoe de samenleving de voorbije eeuwen veranderd is en vooral de laatste tweehonderd jaar sinds de industriële revolutie, wat het begrip energie betekent, hoe machines zijn ontstaan en menselijke mankracht vervangen hebben. Er is de noodzaak om die machinerie aanvankelijk aan te drijven met fossiele energiebronnen, zoals hout, aardolie en steenkool en later met niet-fossiele bronnen zoals kerncentrales op uranium. De nuttige bijdrage van natuurlijke energiebronnen, zoals zon en wind, die echter niet alles kunnen oplossen. De gevolgen van de immer groeiende industrie en de daarmee gepaard gaande wereldwijde handel en internationaal transport op het klimaat. Het effect van de broeikasgassen, de koolstofdioxide en methaan op de atmosfeer en hoe we die voortdurende drang naar groei zouden moeten kanaliseren zodat de aarde en haar bevolking niet naar de verdoemenis gaat.

De Eindeloze Wereld is geen klassiek stripverhaal met een scenario dat al dan niet goed afloopt, maar een interessante en heldere uiteenzetting aan de hand van stukjes geschiedenis en industriële revolutie die gevolgen hebben gehad op de verandering van de aarde. De geschiedkundige en wetenschappelijke uiteenzettingen door Jancovici worden in beeld gebracht als een gedachtewisseling en dialoog tussen Jean-Marc en Christophe, die gewoon de papieren personages van de ware versies zijn. Elke fase, elk element in het hele verloop wordt leuk getekend door Blain. De begeleidende dialogen en commentaren van de personages, altijd wetenschappelijk onderbouwd, zijn begrijpelijk geformuleerd. Het is een bijzonder leerrijk verhaal, als het ware een naslagwerk, dat een aantal begrippen uitlegt en inzicht geeft hoe het allemaal zover is kunnen komen. Door de aangename illustraties word je makkelijk meegezogen in de hele geschiedenis en word je echt bewust gemaakt dat we deze rampzalige evolutie absoluut moeten verhelpen. Bijna een verplicht werk als sensibilisering van iedereen.

JAN GOFFIN

Reeks
De Eindeloze Wereld
Pagina's
196
Uitvoering
Hardcover
Genre(s)
drama
Extra
compleet verhaal
Prijs
€ 29,99