Gerucht over overnemer voor uitgeverij Delcourt is onwaar

18 juni 2024 Algemeen

Update van 19 juni: dit bericht blijkt gebaseerd te zijn op geruchten en is intussen ontkend. De ontkenning kwam echter door striptekenaars die bij de groep Delcourt publiceren. De uitgeverij zelf heeft nog steeds geen officiële reactie gegeven.

Het Franse ActuaLitté, dat nieuws brengt over de literaire wereld, vernam dat uitgeverij Delcourt aan de bank Rotschild een mandaat voor een overname heeft toevertrouwd. In 2011 nam de nu zesenzestigjarige uitgever Guy Delcourt zijn naaste concurrent Soleil over en in 2014 manga-uitgeverij Tonkam zodat het de derde grootste uitgeefgroep van stripverhalen en manga's in Frankrijk werd. Voorlopig levert Delcourt geen commentaar op de overnamegeruchten.

Delcourt is nog een van de weinige stripuitgeverijen die vereenzelvigd worden met de eigenaar en uitgever. Dupuis en Dargaud zijn al langer onderdeel van dezelfde uitgeversmastodont Média-Partcicipations. Jacques Glénat liet in 2019 zijn uitgeverij over aan zijn oudste dochter en blijft een familiebedrijf. Ook Gallimard is een uitgeversdynastie met onder meer Futuropolis en Casterman in de portefeuille.

Met een omzet van 67,8 miljoen euro in 2022 en een nettowinst van 10%. Voor de coronapandemie bedroeg de jaarlijkse omzet zo'n 100 miljoen euro. ActuaLitté beweert verder dat er interesse is vanuit Azië. Onder meer Daedalus, Dark Dragon BooksSilvester en Uitgeverij L shoppen bij de groep Delcourt voor vertalingen voor hun eigen fonds.

In de marge hiervan moeten we nog een ander gerucht ontkrachten. We vernamen recent uit diverse bronnen dat Silvester te koop zou staan. Simpele navraag bij de uitgeverij zelf leerde ons dat daar helemaal niets van klopt.