Piet Pienter en Bert Bibber: De Geniale Soepselder

Tekenaar(s)
Charel Cambré
Scenarist(en)
Marc Legendre
Uitgeverij
Standaard Uitgeverij
Verschijningsdatum

De integrale reeks van Piet Pienter en Bert Bibber is een groot succes. Enkel bij de luxes van elke integrale zit telkens een door Charel Cambré getekende ex libris. 1 en 1 is 2 en op 3 november verscheen De Geniale Soepselder, een eenmalig avontuur van Piet Pienter en Bert Bibber door Charel Cambré en Marc Legendre, bij Standaard Uitgeverij. De erfgenamen van bedenker Pom verleenden het duo en de uitgeverij deze uitzondering om een gloednieuw verhaal te maken als hommage aan de stripreeks. 

Het verhaal speelt zich niet in het heden af, maar is gesitueerd in de jaren 1960. Piet, Bert en Susan zal je dus niet plots met de smartphone naar elkaar zien bellen of facetimen. De bedoeling is een pretentieloos, simpel verhaal in de geest van Pom, waarvoor Cambré en Legendre heel wat richtlijnen en beperkingen kregen opgelegd van de erfgenamen, die nauwlettend toekeken op het maken van de strip. Zo mocht Charel Susan, in de jaren 1950 al een vrijgevochten vrouw, niet te sexy tekenen. We vermoeden weliswaar dat hij op signeersessies voortaan het bijkomende verzoek zal krijgen voor een "Susan in haar bloot gat" na de vele, vele vragen om Wiske, koningin Mathilde of Charel zelf in hun bloot gat te tekenen. De personages spreken elkaar ook gewoon met "ge" en "gij" aan.

Dit is de korte inhoud van het verhaal: "Zakenman Gino Cipolla heeft samen met een geniale soepselder een ophefmakend dieetboek geschreven. Maar tijdens een signeersessie wordt de selder voor de ogen van Susan door twee als konijnen verkleedde valsaards gestolen. Susan, Piet Pienter en Bert Bibber zetten de achtervolging in en weten de selder te bevrijden, maar even later loopt een rare Mongool ermee weg. Gino Cipolla is ontroostbaar, zeker wanneer het losgeld zo waanzinnig hoog blijkt dat niemand in staat is het te betalen. Dat is echter zonder Susan gerekend. Niet dat zij bereid is om het fortuin op te hoesten, maar ze gaat wel met Piet en Bert achter de ontvoerders aan."

In 2022 verschijnen de drie laatste integrales van Piet Pienter en Bert Bibber bij Matsuoka. Die reeks bestaat uit elf integrales. Het laatste avontuur van het stripduo dateert van 1995. Na meer dan vijfentwintig jaar komt er dus een eenmalig nieuw verhaal. Voor beide heren behoort Piet Pienter en Bert Bibber tot hun kindertijd. Marc gebruikte Poms relativerende commentaren in tekstbalkjes aanvankelijk ook in zijn komische reeks Biebel. Tekeningen van de twaalfjarige Charel bereikten zelfs Pom. "Nonkel Herman kende Pom vanuit de Vlaamse beweging. Op een van zijn bezoeken aan Pom had hij tekeningen van mij meegenomen. Nonkel Herman vertelde achteraf dat Pom toch onder de indruk was en ik kreeg via hem veel complimenten. Spijtig genoeg stonden die niet op papier. (lacht)"

De vonk voor het nieuwe avontuur hebben we te danken aan het interview dat in de eerste integrale is opgenomen. Marc Legendre hierover: "Een interview met Pom in een van de eerste integrales zette ons aan het denken. We probeerden ons voor te stellen wat Pom vandaag van een hele reeks hot items zou vinden. De zogeheten voedsel- en andere allergieën, het betuttelende paternalisme, het drammerige van sommige levenswijzen en het aanpraten van schuldcomplexen, de dwingelandij van wat men onder gezond leven verstaat... Uiteindelijk kwamen we uit bij een selder die de redeloze ongerijmdheid van veel dwaze denkpatronen symboliseert."

De Geniale Soepselder verschijnt in vijf verschillende uitvoeringen.

  • softcover, 48 pagina's, 9,99 euro
  • hardcover met extra dossier, 56 pagina's (interview met Charel Cambré en Marc Legendre door Ronard Grossey met extra beeldmateriaal), 14,99 euro
  • luxe met halflinnen band en gesigneerde ex libris, 52 pagina's (inclusief 4 pagina's schetsmateriaal, niet dezelfde pagina's als de bonuspagina's van de hardcover), 225 exemplaren, 65 euro
  • luxe met kaft in suede en gesigneerde ex libris, 52 pagina's (inclusief 4 pagina's schetsmateriaal, niet dezelfde pagina's als de bonuspagina's van de hardcover), 150 exemplaren, 100 euro
  • superdeluxe met alle pagina's in zwart-wit op groter formaat met twee gesigneerde ex librissen, 48 pagina's (zonder bonuspagina's dus), 150 exemplaren, 150 euro
Reeks
Piet Pienter en Bert Bibber
Pagina's
48 (softcover en luxe op groot formaat) • 56 (hardcover) • 52 (luxes)
Uitvoering
Softcover en hardcover
Genre(s)
avontuur
humor
Extra
compleet verhaal
Prijs
softcover
€ 9,99
hardcover met dossier
€ 14,99
luxe met halflinnen band en gesigneerde ex libris (225 exemplaren)
€ 65,00
luxe met kaft in suede en gesigneerde ex libris (150 exemplaren)
€ 100,00
superdeluxe met alle pagina's in zwart-wit op groter formaat met twee gesigneerde ex librissen (150 exemplaren)
€ 150,00