Expo: Odyssee - Naar de oorsprong van Blake en Mortimer

april 2023

"Odyssee is een tentoonstelling die het striperfgoed van Blake en Mortimer in zijn esthetische, culturele en historische context plaatst, zodat het grote publiek het werk in al zijn facetten kan (her)ontdekken.

Zes thema's vormen de rode draad: Onder het oog van de Goden, Een moderne Homerus, De wereld, een schouwtoneel, De straal van de dood, Terra Incognita en De Eeuwige Terugkeer. Terwijl je langs originele platen en documenten wandelt, uiteraard van E.P. Jacobs, maar ook van Étienne Schréder en Christian Cailleux, ontdek je hoe het beroemde album De "U" straal van Edgar P. Jacobs een van de ontbrekende schakels vormt tussen de Amerikaanse comics en de Frans-Belgische strips.

Curator van de tentoonstelling: Eric Dubois. In samenwerking met de E.P. Jacobs Stichting en Uitgeverij Blake en Mortimer."

Praktische info: www.stripmuseum.be

Download hier het persdossier als pdf.

Odyssee