421 integraal 2

7 september 2022 Integrales

Reeks

 • Wat? 421 startte als een komische persiflage op James Bond, maar evolueerde gaandeweg naar een semi-realistische reeks met meer drama en trauma's uit het verleden van geheim agent 421. Zie ook deze archiefpagina.
 • Tekenaar: Eric Maltaite
 • Scenarist: Stephen Desberg
 • Publicatie: 421 liep tussen 1980 en 1992 in Robbedoes.
 • Albums: Het eerste verhaal verscheen in 1983  als nummer 5 in de collectie Debuut van Dupuis en werd daarna niet heruitgegeven in de reguliere reeks. Onder de reeksnaam 421 verschenen tussen 1984 en 1992 tien albums.
 • Uitgeverij: Dupuis

Integraal

 • Publicatie: 2022, deel 2 van driedelige reeks
 • Uitgeverij: Dupuis
 • Pagina's en uitvoering: 240, hardcover
 • Dossier: 24 pagina's door Didier Pasamonik. De verdere evolutie van de reeks, extra info over de gebundelde verhalen en meer achtergrond bij de auteurs Eric Maltaite en Stephen Desberg die intussen geen debutanten meer waren. Desbergs kortstondige zangcarrière wordt ook aangesneden. De jaren 1980 waren woelige tijden voor het weekblad Robbedoes en uitgeverij Dupuis met veel onrust, een overname en drastische koerswijzigingen. Deze achtergrond wordt ruimschoots geschetst. De Robbedoes-covers zijn paginagroot afgebeeld (op eentje na die kleiner is afgebeeld), evenals aankondigingen en reproducties van originelen. Andere illustraties zijn coverontwerpen en karikaturen (de meeste op bierviltjes) van Eric Maltaite door Jean Roba, Stéphane Colman en Yann.
 • Oorspronkelijke albumcovers: Paginagroot, inclusief de backcovers en titelpagina's van de albums.
 • Compleet: Alle verhalen in chronologische volgorde. Scotch Malaria en Een Gril van het Lot vormen een tweeluik. Deze integrale liet langer op zich wachten na het eerste deel uit 2016. Een van de oorzaken is dat de meeste pagina's van alle verhalen speciaal voor deze integrale opnieuw zijn ingekleurd. Vaak komt deze noodzakelijkheid doordat oorspronkelijke inkleuringen en/of drukfilms niet meer bestaan of onbruikbaar geworden zijn door modernere drukpersen waarvoor digitale bestanden nodig zijn.

Gebundelde verhalen*

 • Deel 3: Operatie Zelfmoord (45 pagina's uit 1984)
 • Deel 4: Het Eeuwige Rijk (47 pagina's uit 1985)
 • Deel 5: Scotch Malaria (44 pagina's uit 1986)
 • Deel 6: Een Gril van het Lot (46 pagina's uit 1987)

* De jaartallen zijn die van de eerste publicatie in Robbedoes.