421 integraal 1

12 mei 2022 Integrales

Reeks

 • Wat? 421 startte als een komische persiflage op James Bond, maar evolueerde gaandeweg naar een semi-realistische reeks met meer drama en trauma's uit het verleden van geheim agent 421. Zie ook deze archiefpagina.
 • Tekenaar: Eric Maltaite
 • Scenarist: Stephen Desberg
 • Publicatie: 421 liep tussen 1980 en 1992 in Robbedoes.
 • Albums: Het eerste verhaal verscheen in 1983  als nummer 5 in de collectie Debuut van Dupuis en werd daarna niet heruitgegeven in de reguliere reeks. Onder de reeksnaam 421 verschenen tussen 1984 en 1992 tien albums.
 • Uitgeverij: Dupuis

Integraal

 • Publicatie: 2022, deel 1 van driedelige reeks
 • Uitgeverij: Dupuis
 • Pagina's en uitvoering: 200, hardcover
 • Dossier: 15 pagina's door Didier Pasamonik. Het ontstaan van de reeks en meer achtergrond over de auteurs met familiefoto's (ook van Will, de vader van tekenaar Eric Maltaite). Een beknopte voorstelling van de nieuwe koers die het weekblad Robbedoes in deze periode vaart. Invloeden op 421. De Robbedoes-covers zijn paginagroot afgebeeld, evenals aankondigingen en reproducties van originelen. 
 • Oorspronkelijke albumcovers: Paginagroot, inclusief de titelpagina's van de albums. De backcovers zijn niet opgenomen.
 • Compleet: Alle verhalen in chronologische volgorde en die wijkt af van de latere albumpublicaties. Het Wrak en de Miljoenen werd voor het album herwerkt waarbij diverse prenten zijn gesneuveld. In deze integrale staat de complete versie, inclusief de voor het reguliere album weggelaten proloog die op de cover van Robbedoes nummer 2177 stond. De inkleuring van de verhalen is gerestaureerd.

Gebundelde verhalen*

 • Het Wrak en de Miljoenen (kort verhaal van 12 pagina's uit 1980)
 • 421 tegen de Schaduw (29 pagina's uit 1980, opgenomen in deel 0 = collectie Debuut deel 5)
 • Deel 0: Het Wrak en de Miljoenen (18 pagina's uit 1980 = herwerkte, aangevulde versie)
 • Bezoek aan de Oertijd (5 pagina's uit 1982, opgenomen in deel 2)
 • Deel 2: Groetjes uit de 7de Hemel (40 pagina's uit 1982)
 • Deel 1: Koude Oorlog (46 pagina's uit 1983)

* De jaartallen zijn die van de eerste publicatie in Robbedoes.