Uitgestelde start voor De Mini-Mensjes

10 februari 2023 Flashback

In 1967 debuteerde De Mini-Mensjes (tegenwoordig De Minimensjes gespeld in de integrale uitgave van Saga Uitgaven) van Pierre Seron en Albert Desprechins in het weekblad Robbedoes met het halflange verhaal Alarm in Ellendam bij Ravertem. In 1972 achtte uitgeverij Dupuis de tijd rijp om een eerste album te publiceren. Niet als opener van een eigen stripreeks, maar als een goedkoop geprijsd album in de collectie Okay. Deze collectie was bedoeld als experiment om stripreeksen uit het stripblad een eerste publicatiekans als album te gunnen en te zien hoe het werd onthaald. Zo stootten Isabel, De Mini-Mensjes, De Krobbels en Sammy een paar jaar later door als volwaardige stripreeks. Dat groen licht werd aanvankelijk niet gegeven aan De Musketiers van Mazel en Raoul Cauvin en Willy Lambils Sandy en Hoppy.

In 1974 lanceerde Dupuis De Mini-Mensjes als zelfstandige reeks met het lange avontuur De Uittocht als deel 1. In feite was dat al het zevende avontuur van de miniburgertjes van Ellendam. Dupuis had in die tijd de gewoonte om de eerste verhalen van een stripreeks uit het weekblad over te slaan voor een albumuitgave. Een reeks kon in het weekblad groeien, rijpen en verder evolueren en een eerste album mocht niet gebukt gaan onder schoonheids- en andere fouten uit de vroegste periode om kopers te overtuigen. Een keer de reeks gelanceerd was, konden die oudere verhalen alsnog opgenomen worden in een later album. Alarm in Ellendam bij Ravertem werd daardoor pas in 1986 uitgegeven, samen met de korte verhalen Paasdwergen in Rotswijk (1972) en Kogels bij Carmen (1985) als deel 19 in de reeks. Enkel in de integrale reeks van Saga Uitgaven staan alle verhalen chronologisch, inclusief de verhalen die Dupuis zelf nooit heeft uitgegeven in een vroeger of later album.

Maar in 1971 waren er toch al vroege albumplannen voor De Mini-Mensjes, getuige de originele coverillustratie voor een deel 1 dat dit artikel opent. De versie met kleurindicaties hieronder laat ook een kalkbad zien met de tekst erover. Daaruit leren we dan weer dat het eerste verhaal Alarm in Ellendam zou aangevuld worden met het korte verhaal Le Coq en Pâte, en dat is de Franse titel voor het kortere verhaal Torenpech (1969) dat in de Robbedoes-nummers 1614 tot 1622 werd gepubliceerd. Torenpech is het derde avontuur van De Mini-Mensjes en stond ook in het Okay-album van De Mini-Mensjes uit 1972. Daarna was het wachten tot de eerste integrale van Saga Uitgaven in 2016 om het verhaal in album te kunnen lezen. Serons oorspronkelijke cover van Alarm in Ellendam is nooit gebruikt.

Voor het album De Uittocht hernam Seron zijn eerdere coverconcept van wat eerst was bedoeld als nummer 1.